Volume 19 - Article 14 | Pages 403-454

Czech Republic: A rapid transformation of fertility and family behaviour after the collapse of state socialism

By Tomáš Sobotka, Anna Št’astná, Krystof Zeman, Dana Hamplová, Vladimíra Kantorová

Print this page  

 

References

Beets, G., Dourleijn, E., Liefbroer, A., and Henkens, K. (2001). De timing van het eerste kind in Nederland en Europa. [The timing of first birth in the Netherlands and in Europe]. Den Haag: NIDI (Raport No. 59).

Download reference in RIS | BibTeX

Cashman, L. (2004). Roma in the Czech Republic: an Excluded Minority. eSharp 3.

Weblink http://www.sharp.arts.gla.ac.uk/e-sharp/Laura ...
Download reference in RIS | BibTeX

CERGE (2005). Czech Republic 2005. An economic survey. Praha: CERGE-EI.

Weblink http://www.cerge.cuni.cz/publications/books
Download reference in RIS | BibTeX

Chaloupková, J. (2005). Rozdělení domácí práce a hodnocení jeho spravedlnosti ve vybraných evropských zemích. [Division of domestic work and an evaluation of its justice in selected European countries]. SDA Info 7(2): 9-14.

Download reference in RIS | BibTeX

Chaloupková, J. and Šalamounová, P. (2004). Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České Republice a v Evropě [Attitudes to marriage, parenthood, and family roles in the Czech Republic and in Europe]. Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic (Sociologické Studie / Sociological Studies 04/07).

Download reference in RIS | BibTeX

Conrad, C., Lechner, M., and Werner, W. (1996). East German fertility after unification: crisis or adaptation? Population and Development Review 22(2): 331-358.

Weblink doi:10.2307/2137438
Download reference in RIS | BibTeX

Council of Europe (2005). Recent demographic developments in Europe 2004. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Download reference in RIS | BibTeX

CVVM (2003). Naše společnost. [Our Society - public opinion surveys]. Praha: Public Opinion Research Centre (CVVM), Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic.

Download reference in RIS | BibTeX

CVVM (2005a). Názory veřejnosti na interrupce a uzákonění registrovaného partnerství.[Public opinion on abortion and on the codification of registered partnerships]. Praha: Public Opinion Research Centre (CVVM), Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic.

Download reference in RIS | BibTeX

CVVM (2005b). Morální přijatelnost různých druhů chování. [Moral acceptability of various behaviours]. Praha: Public Opinion Research Centre (CVVM), Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic.

Download reference in RIS | BibTeX

CZSO (2000). Časové řady základních dat demografické statistiky ČR v letech 1900-1999 [Time series of basic indicators of demographic statistics in the Czech Republic in 1900-1999]. Praha: Czech Statistical Office.

Download reference in RIS | BibTeX

CZSO (2002). Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Pramenné dílo. [Population and housing cansus 2001. Main results]. Praha: Czech Statistical Office.

Weblink http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/p/4132-05
Download reference in RIS | BibTeX

CZSO (2003). Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Plodnost a sňatečnost žen. [Population and housing cansus 2001. Fertility and nuptiality of women]. Praha: Czech Statistical Office.

Weblink http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/p/4118-03
Download reference in RIS | BibTeX

CZSO (2004). Demografická příručka. [Demographic Handbook]. Praha: Czech Statistical Office.

Weblink http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/p/4032-05
Download reference in RIS | BibTeX

CZSO (2005). Trh práce v ČR za roky 1993-2004 [Labour market in the Czech Republic in 1993-2004]. Praha: Czech Statistical Office.

Weblink http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/p/3103-05
Download reference in RIS | BibTeX

CZSO (2007). Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2006 [Population development in the Czech Republic in 2007]. Praha: Czech Statistical Office.

Weblink http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/4007-07
Download reference in RIS | BibTeX

CZSO (2007b). Employment and Unemployment in the CR as Measured by the Labour Force Sample Survey - Annual Averages 2006. Praha: Czech Statistical Office.

Weblink http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/eng ...
Download reference in RIS | BibTeX

Ettlerová, S. and Šťastná, A. (2006). Harmonizace rodinných a pracovních povinností rodičů se závislými dětmi. [Harmonisation of Family and Work Obligations of Partner Having Dependent Children]. Demografie 48: 12-21.

Download reference in RIS | BibTeX

Eurostat (2006). Eurostat New Cronos database. (Theme 3: Population and social conditions).

Download reference in RIS | BibTeX

Eurostat (2007). GDP per inhabitant in 2006. (Eurostat News Release 90-2007, June 28 2007).

Download reference in RIS | BibTeX

FFS (1997). Fertility and Family Survey Czech Republic 1997. Standard Country Tables. Geneva: Population Activities Unit, UNECE.

Weblink http://www.unece.org/pau/ffs/f_h_151b.htm
Download reference in RIS | BibTeX

Fiala, T. (2001). Vývoj manželské plodnosti prvního pořadí v České Republice během posledních padesáti let [Development of marital fertility of 1st order in the Czech Republic during the last fifty years]. Demografie 43(2): 93-110.

Download reference in RIS | BibTeX

Fialová, L. and Kučera, M. (1997). The main features of population development in the Czech Republic during the transformation of society. Czech Sociological Review 5(1): 93-111.

Download reference in RIS | BibTeX

Fialová, L., Pavlík, Z., and Vereš, P. (1990). Fertility decline in Czechoslovakia during the last two centuries. Population Studies 44(1): 89-106.

Weblink doi:10.1080/0032472031000144396
Download reference in RIS | BibTeX

Frejka, T. (1980). Fertility trends and policies: Czechoslovakia in the 1970s. Population and Development Review 6(1): 65-93.

Weblink doi:10.2307/1972658
Download reference in RIS | BibTeX

FSU (1982). Sčítání lidu, domů a bytů 1980. Plodnost žen [Population, housing and households Census 1980. Fertility of women]. Praha: Federální statistický úřad.

Download reference in RIS | BibTeX

Garcés, J., Ródenas, F., and Carratero, S. (2003). Observations on the progress of welfare-state construction in Hungary, Poland, and the Czech Republic. Post-Soviet Affairs 19(4): 337-371.

Weblink doi:10.2747/1060-586X.19.4.337
Download reference in RIS | BibTeX

Hamplová, D. (2000). Šetření ISSP 1999 - Náboženství [ISSP 1999 survey - religion]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 36: 431-440.

Download reference in RIS | BibTeX

Hamplová, D. (2001). Institucionalizované a neinstitucionalizované náboženství v českém poválečném vývoji. Soudobé dějiny 8: 294-311.

Download reference in RIS | BibTeX

Hamplová, D. (2004). Vzdělání, pracovní dráha a sňatkové chování v České republice. [Disertační práce]. Praha: FF UK.

Download reference in RIS | BibTeX

Hašková, H. (2005). Pracující matky a genderové role ve výsledcích mezinarodního longitudinálního průzkumu [Working mothers and gender roles in the results of an international longitudinal survey]. Gender, rovné příležitosti, výzkum 6(1/2005): 22-27.

Weblink http://www.genderonline.cz/download.php
Download reference in RIS | BibTeX

Heyns, B. (2005). Emerging inequalities in Central and Eastern Europe. Annual Review of Sociology 31: 163-197.

Weblink doi:10.1146/annurev.soc.30.012703.110637
Download reference in RIS | BibTeX

Huinink, J. and Kreyenfeld, M. (2004). Family formation in times of social and economic change: an analysis of the 1971 East German cohort. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR Working Paper WP 2004-013).

Weblink http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2004-013.pdf
Download reference in RIS | BibTeX

ISSP (1994). Survey “Family and Changing Gender Roles II (ISSP 1994) - Czech Republic”. International Social Survey Programme.

Download reference in RIS | BibTeX

IVVM (1971). Unpublished Survey of Public Opinion Research Institute. Praha (internal doc.).

Download reference in RIS | BibTeX

IVVM (1974). Unpublished Survey of Public Opinion Research Institute. Praha (internal doc.).

Download reference in RIS | BibTeX

IVVM (1977). Unpublished Survey of Public Opinion Research Institute. Praha (internal doc.).

Download reference in RIS | BibTeX

Kalibová, K. (1999). Romové z pohledu statistiky a demografie [Roma from the perspective of statistics and demography]. In: Romové v České Republice (1945-1998). Praha: Socioklub: 91-114.

Download reference in RIS | BibTeX

Kantorová, V. (2002). Porodnost” [Fertility]. In: Pavlík, Z. and Kučera, M. (eds.). Populační vývoj České republiky 1990-2002. Praha: Charles University, Department of Department of Demography and Geodemography: 39-48.

Weblink http://popin.natur.cuni.cz/html2/index.php?item=8.4
Download reference in RIS | BibTeX

Kantorová, V. (2004a). Education and entry into motherhood: the Czech Republic during the state socialism and the transition period (1970-1997). Demographic Research Special Collection 3(10): 245-274.

Weblink http://www.demographic-research.org
Download reference in RIS | BibTeX

Kantorová, V. (2004b). Family life transitions of young women in a changing society: First union formation and birth of first child in the Czech Republic, 1970-1997. [Doctoral thesis]. Charles University in Prague and Universite de Paris I - Pantheon - Sorbonne.

Weblink http://www.demogr.mpg.de/publications/files/1 ...
Download reference in RIS | BibTeX

Klasen, S. and Launov, A. (2006). Analysis of the determinants of fertility decline in the Czech Republic. Journal of Population Economics 19(1): 25-54.

Weblink doi:10.1007/s00148-005-0030-2
Download reference in RIS | BibTeX

Kocourková, J. (2002). Leave arrangements and childcare services in Central Europe: policies and practices before and after transition. Community, Work & Family 5(3): 301-318.

Weblink doi:10.1080/1366880022000041793
Download reference in RIS | BibTeX

Kohler, H.-P., Billari, F.C., and Ortega, J.A. (2002). The emergence of lowest-low fertility in Europe during the 1990s. Population and Development Review 28(4): 641-680.

Weblink doi:10.1111/j.1728-4457.2002.00641.x
Download reference in RIS | BibTeX

Kohler, H.-P. and Ortega, J.A. (2002). Tempo-adjusted period parity progression measures, fertility postponement and completed cohort fertility. Demographic Research 6(6): 91-144.

Weblink http://www.demographic-research.org
doi:10.4054/DemRes.2002.6.6
Download reference in RIS | BibTeX

Kuchařová, V., Ettlerová, S., Nešporová, O., and Svobodová, K. (2006). Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů [Employment and Childcare from Parents’ and Employers’ Perspectives]. Praha: Research Institute for Labour and Social Affairs.

Weblink http://www.vupsv.cz/Fulltext/vz_195.pdf
Download reference in RIS | BibTeX

Kučera, M. (1994). Populace České republiky 1918-1991. Praha: Sociologický Ústav AV ČR.

Download reference in RIS | BibTeX

Kučera, T., Mardešić, T., and Žáčková, T. (2005). Úspěšnost mimotělního oplodnění a demografické aspekty neplodnosti v ČR [Successfulness of in vitro fertilisation and demographic aspects of infertility in CR]. Sanquis 39/2005: 34.

Download reference in RIS | BibTeX

Křížková, A., Dudová, R., Hašková, H., and Maříková, H. (eds.) (2005). Kombinace pracovního a rodiného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a firemní strategie [Work/Life Balance in the Czech Republic: Policy, Time, Money, and Individual, Family, and Company Practices]. Edice Sociologiské studie / Sociological Studies 05: 4, Sociologický ústav AV ČR.

Download reference in RIS | BibTeX

Langhamrová, J. and Fiala, T. (2003). Kolik je vlastně Romů v České Republice? [How many Romanies actually live in the Czech Republic?]. Demografie 45(1): 23-32.

Download reference in RIS | BibTeX

Lappegård, T. and Rønsen, M. (2005). The multifaceted impact of education on entry into motherhood. European Journal of Population 21(1): 31-49.

Weblink doi:10.1007/s10680-004-6756-9
Download reference in RIS | BibTeX

Lesthaeghe, R. (1995). The second demographic transition in Western countries: an interpretation. In: Mason, K.O. and Jensen, A.-M. (eds.). Gender and Family Change in Industrialized Countries. Oxford: Clarendon Press: 17-62.

Download reference in RIS | BibTeX

Mareš, P. and Možný, I. (2005). The Czech family, reproductive behaviour, and the value of children in the Czech Republic. In: Trommsdorff, G. and Nauck, B. (eds.). The Value of Children in Cross-Cultural Perspective. Case Studies from Eight Societies. Lengerich: Pabst Science Publishers: 67-90.

Download reference in RIS | BibTeX

Mills, M. and Blossfeld, H.-P. (2005). Globalization, uncertainty and the early life course: a theoretical framework. In: Blossfeld, H.-P. et al. (eds.). Globalization, Uncertainty and Youth in Society. London: Routledge: 1-24.

Download reference in RIS | BibTeX

MLSA (2004). Národní zpráva o rodině [National Family Report]. Praha: Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic.

Weblink http://www.mpsv.cz/cs/898
Download reference in RIS | BibTeX

MLSA (2005). Národní koncepce rodinné politiky [National concept of family policy]. Praha: Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic.

Weblink http://www.mpsv.cz/cs/4
Download reference in RIS | BibTeX

Možný, I. (1987). K některým novým jevům v kulturně legitimních vzorcích rodinných startů. Demografie 29: 114-123.

Download reference in RIS | BibTeX

Možný, I. and Katrňák, T. (2005). The Czech family. In: Adams, B.N. and Trost, J. (eds.). Handbook of World Families. Thousand Oaks, California: Sage Publications Inc: 235-261.

Download reference in RIS | BibTeX

OECD (2005). Education at a glance. OECD indicators 2004. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Weblink http://www.oecd.org/edu/eag2004
Download reference in RIS | BibTeX

Pavlík, Z. and Kučera, M. (eds.) (2002). Populační vývoj České republiky 1990-2002. [Population Development in the Czech Republic 1990-2002]. Praha: Katedra demografie a geodemografie přírodovědecké fakulty UK.

Weblink http://popin.natur.cuni.cz/html2/index.php?item=8.4
Download reference in RIS | BibTeX

Polášek, V. (2005). Svobodná matka - a co je potom? [Single mother - and what follows then?]. Demografie 47(4): 287-292.

Download reference in RIS | BibTeX

Potůček, M. (2001). Czech social reform after 1989: concepts and reality. International Social Security Review 54(2-3): 81-105.

Download reference in RIS | BibTeX

Rabušic, L. (1990). Manifestní a latentní funkce Československé populační politiky [Manifest and latent function of Czechoslovak population policy]. Demografie 32(3): 234-238.

Download reference in RIS | BibTeX

Rabušic, L. (2000). Je česká společnost “postmaterialistická”? [Is Czech society “postmaterialist”?]. Sociologický časopis 36(1): 3-22.

Download reference in RIS | BibTeX

Rabušic, L. (2001). Value change and demographic behaviour in the Czech Republic. Czech Sociological Review 9(1): 99-122.

Download reference in RIS | BibTeX

RHS (1995). 1993 Czech Republic Reproductive Health Survey. Final Report. Czech Statistical Office, Factum, WHO, and Centers for Disease Control and Prevention.

Download reference in RIS | BibTeX

RILSA (1999). Zpráva o lidském rozvoji, Česká Republika 1999 [Human Development Report, Czech Republic 1999]. Praha: Research Institute for Labour and Social Affairs and UNDP.

Download reference in RIS | BibTeX

Rindfuss, R.R. (1991). The young adult years: diversity, structural change, and fertility. Demography 28(4): 493-512.

Weblink doi:10.2307/2061419
Download reference in RIS | BibTeX

Róbert, P. and Bukodi, E. (2005). The effects of the globalization process on the transition to adulthood in Hungary. In: Blossfeld, H.-P. et al. (eds.). Globalization, Uncertainty and Youth in Society. London: Routledge: 177-213.

Download reference in RIS | BibTeX

Rychtaříková, J. (1994a). Les unions informelles en République Tchèque. [Acta Universitatis Carolinae Geographica]. Praha: Charles University, Faculty of Science.

Download reference in RIS | BibTeX

Rychtaříková, J. (1994b). Czech and Slovak families in the European context. Journal of Family History 19(2): 131-147.

Download reference in RIS | BibTeX

Rychtaříková, J. (2003). Diferenční plodnost v České republice podle rodinného stavu a vzdělání v kohortní perspektivě [Cohort fertility differentials in the Czech Republic by the family status and education]. In: Hamplová, D., Rychtaříková, J., and Pikálková, S. (eds.). České ženy. Vzdělání, partnerství, reprodukce. Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic: 40-82.

Download reference in RIS | BibTeX

Rychtaříková, J. (2004). Změny generační plodnosti v České republice se zaměřením na vzdělání žen [Changes in cohort fertility in the Czech Republic, with a focus on educational attainment of women]. Demografie 46(2): 77-90.

Weblink http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/t/00002 ...
Download reference in RIS | BibTeX

Shkolnikov, V.M., Andreev, E.M., Houle, R., and Vaupel, J.W. (2004). The concentration of reproduction in cohorts of US and European women. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR Working Paper WP 2004-027).

Weblink http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2004-027.pdf
Download reference in RIS | BibTeX

Sobotka, T. (2002). Potratovost [Abortion]. In: Pavlík, Z. and Kučera, M. (eds.). Populační vývoj České republiky 1990-2002. Praha: Charles University, Department of Demography and Geodemography: 49-56.

Weblink http://popin.natur.cuni.cz/html2/index.php?item=8.4
Download reference in RIS | BibTeX

Sobotka, T. (2003). Změny v časování mateřství a pokles plodnosti v České republice v 90. letech [Changes in the timing of motherhood and fertility decline in the Czech Republic in the 1990s]. Demografie 45(2): 77-87.

Download reference in RIS | BibTeX

Sobotka, T. (2004). Postponement of childbearing and low fertility in Europe. [Doctoral thesis]. Amsterdam: University of Groningen, Dutch University Press.

Weblink http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/rw/2 ...
Download reference in RIS | BibTeX

Sobotka, T. (2005). Changes in fertility quantum and tempo in Austria, the Czech Republic, and Slovakia. a parity-specific view. In: Koschin, F. (ed.). Fertility and family trends in Austria, the Czech Republic and Slovakia: Towards a convergence?. Praha: University of Economics: 45-71.

Download reference in RIS | BibTeX

Sobotka, T. (2006). Bezdětnost v České Republice [Childlessness in the Czech Republic]. In: Hamplová, D., Šalamounová, P., and Šamanová, G. (eds.). Životní cyklus - sociologické a demografické perspektivy [Life cycle in socio- demographic perspective]. Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic: 60-78.

Download reference in RIS | BibTeX

Sobotka, T. and Testa, M.R. (2008). Childlessness attitudes and intentions in Europe. In: Höhn, Ch., Avramov, D., and Kotowska, I. (eds.). People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study (Vol. 1). Berlin: Springer: 177-211 (European Studies of Population 16/1).

Download reference in RIS | BibTeX

Sobotka, T., Winkler-Dworak, M., M.R.Testa, Lutz, W., Philipov, D., Engelhardt, H., and Gisser, R. (2005). Monthly Estimates of the Quantum of Fertility: Towards a Fertility Monitoring System in Austria. Vienna Yearbook of Population Research 2005: 109-141.

Download reference in RIS | BibTeX

Sobotka, T., Zeman, K., and Kantorová, V. (2003). Demographic shifts in the Czech Republic after 1989: a second demographic transition view. European Journal of Population 19(3): 249-277.

Weblink doi:10.1023/A:1024913321935
Download reference in RIS | BibTeX

Städtner, K. and Spielauer, M. (2002). The influence of education on quantum, timing, and spacing of births in Austria. Austrian Institute for family Studies (ÖIF Working Paper 29-2002).

Weblink http://www.oif.ac.at
Download reference in RIS | BibTeX

Stloukal, L. (1998). An APC analysis of demographic responses to population policy measures: the case of the Czech and Slovak Republic, 1960-1990. Genus 54(1-2): 87-121.

Download reference in RIS | BibTeX

Sullivan, R. (2005). The age pattern of first-birth rates among U.S. women. Demography 42(2): 259-273.

Weblink doi:10.1353/dem.2005.0018
Download reference in RIS | BibTeX

UIV (2006). Databáze ÚIV - časové řady. [UIV database - time series] [electronic resource]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.

Weblink http://founder.uiv.cz/virtodd/rada.asp
Download reference in RIS | BibTeX

UNDP (2003). Avoiding the dependency trap. The Roma Human Development Report. New York: United Nations.

Weblink http://hdr.undp.org/reports/detail_reports.cfm?view=708
Download reference in RIS | BibTeX

UNDP/ILO (2001). Multi-country survey of Roma population in Central and Eastern Europe.

Weblink http://roma.undp.sk
Download reference in RIS | BibTeX

Ústřední komise (1965). Sčítání lidu, domů a bytů v Československé socialistické republice k 1. březnu 1961. Díl 1. [Population and Housing Census, 1st March 1961. Vol. 1]. Praha: Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.

Download reference in RIS | BibTeX

UZIS (2005). Sterilizace žen v České republice [Women’s sterilization in the Czech Republic]. Praha: Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (Aktuální informace č. 2/2005).

Download reference in RIS | BibTeX

UZIS (2007). Potraty 2006 [Abortions 2006]. Praha: Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic.

Download reference in RIS | BibTeX

Van de Kaa, D.J. (1987). Europe’s second demographic transition. Population Bulletin 42(1): 1-59.

Download reference in RIS | BibTeX

Vašková, R. (2005). Bariéry a předpoklady vzniku nové rodiny jako samostatné jednotky u -náctiletých matek. [Barriers to and Prerequisites of Raising a New Family as an Independent Unit by Teenager Mothers]. Demografie 45: 251-264.

Download reference in RIS | BibTeX

Vašková, R. (2006). Rozhodovací procesy -náctiletých těhotných dívek vedoucí k volbě časného rodičovství. [Teenage Pregnancy Decision Making Process leading to early Motherhood Choice]. In: Hamplová, D., Šalamounová, P., and Šamanová, G. (eds.). Životní cyklus - sociologické a demografické perspektivy. Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic: 79-117.

Download reference in RIS | BibTeX

Večerník, J. (1999). Inequalities in earnings, income and household wealth. Nerovnosti v ve výdělcích, v příjmech a majetku domácností. In: Večerník, J. and Matějů, P. (eds.). Ten years of rebuilding capitalism. Czech society after 1989. Praha: Academia: 115-136.

Download reference in RIS | BibTeX

Weiss, P. and Zvěřina, J. (2001). Sexuální chování v ČR - situace a trendy [Sexual behaviour in the Czech Republic - situation and trends]. Praha: Portál.

Download reference in RIS | BibTeX

Wynnyczuk, V. and Uzel, R. (1999). Czech and Slovak Republic. In: David, H.P. (ed.). From abortion to contraception. A resource to public policies and reproductive behavior in Central and Eastern Europe from 1917 to the present. Westport, Connecticut: Greenwood Press: 91-119.

Download reference in RIS | BibTeX

Zeman, K. (2003). Divorce and marital dissolution in the Czech Republic and Austria. The role of premarital cohabitation. [Doctoral thesis]. Prague: Charles University.

Download reference in RIS | BibTeX

Zeman, K. (2006). Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2005. [Population development in the Czech Republic in 2005]. Demografie 48(3): 153-165.

Download reference in RIS | BibTeX

Čermáková, M., Hašková, H., Křížková, A., Linková, M., and Maříková, H. (2002). Podmínky harmonizace práce a rodiny v České republice. [Work-Life Balance Conditions in the Czech Republic]. Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic.

Download reference in RIS | BibTeX

Šalamounová, P. (2002). Změny plodnosti v České republice v 90. letech [Changes in fertility in the Czech Republic in the 1990s]. SDA Info 4(1-2): 1-4.

Download reference in RIS | BibTeX

Škop, M. (2005). Statistická analýza přežívání s aplikací na proces odchodu od rodičů v České republice [Statistical analysis of survival with an application on leaving parental home in the Czech Republic]. [Doctoral thesis]. Prague: Charles University.

Weblink http://www.skop.cz/Sci/Dis1.0sec.pdf
Download reference in RIS | BibTeX