Clara Cortina

Universitat Autònoma de Barcelona

 

Articles by Clara Cortina

Demographic Research
Pubmed
Google Scholar

Contact

Universitat Autònoma de Barcelona
Centre d’Estudis Demogràfics

Email ccortina@ced.uab.es

Articles

 

Jump to Article

Volume Page
Volume Article ID