Volume 19 - Article 33 | Pages 1249–1280  

Fertility of Turkish and Moroccan women in the Netherlands: Adjustment to native level within one generation

By Joop Garssen, Han Nicolaas

References

Alders, M. (2000a). Allochtone moeders in Nederland. Ontwikkelingen in de longitudinale vruchtbaarheid van vrouwen uit Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen en Aruba [Foreign mothers in the Netherlands. Trends in the longitudinal fertility of women from Turkey, Morocco, Suriname and the Netherlands Antilles and Aruba]. Maandstatistiek van de Bevolking 48(11): 12-21 (Voorburg/Heerlen: Statistics Netherlands).

Download reference:

Alders, M. (2005). Allochtonenprognose 2004-2050: belangrijkste uitkomsten [Forecast of the foreign population in the Netherlands 2004-2050: main results]. Bevolkingstrends 53(1): 32-41.

Download reference:

Alders, M. and Schapendonk-Maas, H. (2001). Allochtonenprognose 2000-2050: veronderstellingen over het toekomstige kindertal van allochtone vrouwen [Forecast of the foreign population in the Netherlands 2000-2050: assumptions about the future number of children of foreign women]. Maandstatistiek van de Bevolking 49(3): 23-30 (Voorburg/Heerlen: Statistics Netherlands).

Download reference:

Carlson, E. (1985). Increased nonmarital births among foreign women in Germany. Sociology and Social Research 70(1): 110-111.

Download reference:

Coleman, D. (1994). Trends in fertility and intermarriage among immigrant populations in Western Europe as measures of integration. Journal of Biosocial Science 26: 107-136.

Weblink:
Download reference:

Coleman, D. and Garssen, J. (2002). The Netherlands: Paradigm or exception in Western Europe’s demography? Demographic Research 7(12): 433-468.

Weblink:
Download reference:

Council of Europe (2005). Recent demographic developments in Europe. Straatsburg: Council of Europe Publishing.

Download reference:

De Beer, J. and de Graaf, A. (1998). Meer vrouwen krijgen maar één kind [More women only get one child]. Maandstatistiek van de Bevolking 47(11): 8-11 (Voorburg/Heerlen: Statistics Netherlands).

Download reference:

De Jong, A. (2003). Demografie van vijf niet-westerse herkomstgroepen vanaf 1972 [Demography of five non-western groups of origin in the Netherlands since 1972]. Bevolkingstrends 51(3): 54-60.

Download reference:

De Valk, H.A.G., Esveldt, I., Henkens, K., and Liefbroer, A.C. (2001). Oude en nieuwe allochtonen in Nederland. Een demografisch profiel [Old and new foreigners in the Netherlands. A demographic profile]. The Hague: WRR (Werkdocument W123).

Download reference:

Eltigani, E.E. (2001). Childbearing in five Arab countries. Studies in Family Planning 32(1): 17-24.

Weblink:
Download reference:

Esveldt, I., Kulu-Glasgow, I., Schoorl, J., and van Solinge, H. (1995). Migratiemotieven, migratienetwerken en partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland [Migration motives, migration networks and partner choice of Turks and Moroccans in the Netherlands]. The Hague: NIDI (Rapport no. 43).

Download reference:

Garssen, J. (2006). Fewer teenage mothers with a foreign background. CBS-webmagazine September 4, 2006.

Weblink:
Download reference:

Garssen, J. (2008). Fewer teenage mums with non-western background. CBS-webmagazine June 10, 2008.

Weblink:
Download reference:

Garssen, J. (2005). Jonge moeders in statistisch perspectief. Historie, internationale aspecten, etnische achtergronden en toekomstverwachtingen [Young mothers in statistical perspective. History, international aspects, ethnic background and expectations]. In: Offerman, H. (ed.). Andere tijden, andere meiden…?. Amsterdam: Uitgeverij SWP: 39-52.

Download reference:

Garssen, J. and Nicolaas, H. (2006). Recente trends in de vruchtbaarheid van niet-westerse allochtonen [Recent fertility trends among non-western foreigners]. Bevolkingstrends 54(1): 15-31.

Download reference:

Garssen, J., Nicolaas, H., and Sprangers, A.H. (2005). Demografie van de allochtonen in Nederland [Demography of people with a foreign background in the Netherlands]. Bevolkingstrends 53(3): 96-117.

Download reference:

Garssen, J. and Roovers, H. (2008). Fewer very large families. CBS-webmagazine May 15, 2008.

Weblink:
Download reference:

Huisman, C. and van Wissen, L. (1997). Allochtonen en kindertal [Foreigners and their number of children]. The Hague: NIDI (Demos, February 1997).

Download reference:

Koç, I. and Özdemir, E. (2004). Fertility. In: Haceteppe University, Turkey. Demographic and Health Survey 2003. Ankara: Haceteppe University.

Download reference:

Ministry of Social Affairs and Employment (2000). Press release SZW 00/225: speech of junior minister A.E. Verstand-Bogaerts at the congres Arbeitsmarktpolitik im Zentrum Europas - ein Ländervergleich. (14 December 2000, Düsseldorf).

Download reference:

Schoenmaeckers, R.C., Lodewijckx, E., and Gadeyne, S. (1998). Vruchtbaarheid bij Turkse en Marokkaanse vrouwen in België: resultaten van de volkstellingen [Fertility of Turkish and Moroccan women in Belgium: results of the population censuses]. In: van der Erf, R., Kuijsten, A., Raymakers, P., and Schoenmaeckers, R.C. (eds.). Tussen twee culturen. Naturalisatie en integratie in Nederland en Vlaanderen. : 127-154 (Bevolking en Gezin 27(3)).

Download reference:

Schoorl, J.J. (1990). Fertility adaptation of Turkish and Moroccan women in the Netherlands. International Migration 28(4): 477-495.

Weblink:
Download reference:

Schoorl, J.J. (1984). Fertility and age at marriage of Turkish women in the Netherlands. Nüfusbilim Dergisi. Turkish Journal of Population Studies 6: 27-47.

Download reference:

Schoorl, J.J. (1995). Fertility trends of immigrant populations. In: Voets, S., Schoorl, J.J., and de Bruijn, B. (eds.). Demographic consequences of international migration. The Hague: NIDI: 97-121 (Rapport no. 44).

Download reference:

Schoorl, J.J. (1988). Kindertal en geboorteregeling bij vrouwen uit Turkije en Marokko in Nederland: ‘assimilatie’? [Number of children and family planning among women from Turkey and Morocco in the Netherlands: ‘assimilation’?]. In: Heeren, H.J. (ed.). Migranten en minderheden (5). The Hague: NIDI: 32-47.

Download reference:

Sprangers, A. (1998). Vruchtbaarheid van in het buitenland geboren vrouwen [Fertility of foreign born women in the Netherlands]. Maandstatistiek van de Bevolking 46(7): 8-10 (Voorburg/Heerlen: Statistics Netherlands).

Download reference:

Ünalan, T., Koç, I., and Tezcan, S. (2004). Family planning. In: Haceteppe University, Turkey. Demographic and Health Survey 2003. Ankara: Haceteppe University.

Download reference:

World Resources Institue. Factsheet EarthTrends [electronic resource].

Weblink:
Download reference:

Back to the article