Yang Zhang

University of Michigan

 

Articles by Yang Zhang

Demographic Research
Pubmed
Google Scholar

Contact

University of Michigan

Email zhyoung@umich.edu