Katharina Herlofson

Norsk Institutt for Forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring (NOVA)

 

Articles by Katharina Herlofson

Demographic Research
Pubmed
Google Scholar

Contact

Norsk Institutt for Forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring (NOVA)

Email kat@nova.no