Britta Hoem

Statistiska centralbyrån (Statistics Sweden)

 

Articles by Britta Hoem

Demographic Research
Pubmed
Google Scholar