Volume 19 - Article 18 | Pages 599–664

Hungary: Secular fertility decline with distinct period fluctuations

By Zsolt Spéder, Ferenc Kamarás

Print this page  

 

References

Aassve, A., Billari, F.C., and Spéder, Z. (2006). Societal transition, policy changes and family formation: evidences from Hungary. Journal of European Population 22(2): 127-152.

Weblink doi:10.1007/s10680-005-7434-2
Download reference in RIS | BibTeX

Adamski, W., Manochin, P., and Zapf, W. (eds.) (2002). Structural Change and Modernisation in Post-Socilist Societies. Hamburg: Krämer.

Download reference in RIS | BibTeX

Andorka, R. (1987). Gyermekszám a fejlett országokban. Budapest: Gondolat (English first edition, 1978. Determinants of Fertility in Advanced Societies. London: Methuen).

Download reference in RIS | BibTeX

Andorka, R. (1997). Functions and problems of families during the totalitarian system and the present transition to a market based democratic system. In: Vaskovics, L. (ed.). Familienleitbilder und Familienrealitäten. Opladen: Leske+Budrich: 326-339.

Download reference in RIS | BibTeX

Billari, F.C. (2005). Partnership, childbearing and parenting: trends of the 1990s. In: Macura, M., MacDonald, A.L., and Haug, W. (eds.). The New Demographic Regime. Population Challanges and Policy Responses. Genf: U.N.: 63-94.

Download reference in RIS | BibTeX

Billari, F.C. and Liefbroer, A.C. (2007). Should I stay or should I go? The impact of age norms on leaving home. Demography 44(1): 181-198.

Weblink doi:10.1353/dem.2007.0000
Download reference in RIS | BibTeX

Blossfeld, H.-P. and Hofmesiter, H. (eds.) (2005). Globalization, Uncertainty And Women's Careers: An International Comparison. Northampton: Edward Elgar.

Download reference in RIS | BibTeX

Blossfeld, H.-P. and Huinink, J. (1991). Human capital investment or norms of role transition? How women’s schooling and career affect the process of family formation. American Journal of Sociology 97(1): 143-168.

Weblink doi:10.1086/229743
Download reference in RIS | BibTeX

Bukodi, E. (2004). Ki, mikor, kivel (nem) házasodik? [Who, when, with whom (not) marry?]. Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság -Századvég Kiadó.

Download reference in RIS | BibTeX

Bumpass, L.L. and Lu, H. (2000). Trends in cohabitation and implications for children’s family context in the United States. Population Studies 54(1): 29-41.

Weblink doi:10.1080/713779060
Download reference in RIS | BibTeX

Carlson, E. and Klinger, A. (1987). Patterns in life: unmarried couples in Hungary. European Journal of Population 3(1): 85-99.

Weblink doi:10.1007/BF01797093
Download reference in RIS | BibTeX

Cherlin, A. (1992). Marriage, divorce, marriage. Cambridge: Harvard University Press.

Download reference in RIS | BibTeX

Csernák, J. (1992). Élettársi kapcsolatban élő nők néhány társadalmi, demográfiai jellemzője Magyarországon [Some demographic characteristics of women living in cohabitation in Hungary]. In: Csernák, J., Pongrácz, T., and Molnár, S. (eds.). Élettársi kapcsolatok Magyarországon. Budapest: KSH, NKI Kutatási Jelentések, 46: 15-58.

Download reference in RIS | BibTeX

Durst, J. (2006). Kirekesztettség és gyermekvállalás [Social exclusion and childbearing behaviour]. [PhD dolgozat]. Budapest: Corvinus Egyetem.

Download reference in RIS | BibTeX

Frejka, T. (1980). Fertility trends and policies: Czechoslovakia in the 1970s. Population and Development Review 6(1): 65-93.

Weblink doi:10.2307/1972658
Download reference in RIS | BibTeX

Frey, M. (2001). Nők és férfiak a munkaerőpiacon [Women and man on the labor market]. In: Pongrácz, T. and Tóth, I.G. (eds.). Szerepváltozások 2001. Budapest: TÁRKI-Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága: 9-29.

Download reference in RIS | BibTeX

Friedrichs, J. (1998). Die Individualisierungs-These. Opladen: Leske + Budrich.

Download reference in RIS | BibTeX

Fülep, L. (1982 [1929]). A magyarság pusztulása [The destruction of the Hungarians]. In: Semlyén, vál. (ed.). Népességrobbanás - egyke. Bukarest: Kriterion: 215-242.

Download reference in RIS | BibTeX

Füstös, L. (2004). Kontinuitás és diszkontinuitás az értékpreferenciákban [Continuity and discontinuity of value preferences]. In: Füstös, L. and Guba, L. (eds.). Társadalmi regiszter 2002. Budapest: MTA PTI-MTA SZKI: 123-209.

Download reference in RIS | BibTeX

Füstös, L. and Szakolczai, A. (1994). Értékek változásai Magyarországon 1978-1993 [Value changes in Hungray 1978-1993]. Szociológiai Szemle 1: 57-90.

Download reference in RIS | BibTeX

Gábos, A. (2005). A magyar családtámogatási rendszer termékenységi hatásai [Fertility effects of the Hungarian family support system]. [PHD értekezés]. Budapest: Corvinus Egyetem.

Download reference in RIS | BibTeX

Gál, R. and Gábos, A. (2004). Az intergenerációs közjavak termékenységi hatásai: magyarországi eredmények [Fertility effects of the intergenerational public goods: Hungarian results]. In: Kolosi, L., Tóth, I.Gy., and Vukovics, Gy. (eds.). Társadalmi Riport 2004. Budapest: Tárki: 165-175.

Download reference in RIS | BibTeX

Galasi, P. (2001). A női-férfi keresti különbségek Magyarországon [Female-male wage differences in Hungary]. Statisztikai Szemle 1: 18-34.

Download reference in RIS | BibTeX

Hablicsek, L. (2007). Kíséleti számítások a roma lakosság területi jellemzőinek alakulására és 2021-ig történő előrebecslésére [Experimental projection on the total roma population and their territorial distribution until 2021]. Demográfia 50(1): 7-54.

Download reference in RIS | BibTeX

Hajnal, J. (1965). European marriage pattern in perspective. In: Glass, D.V. and Eversley, D.E.C. (eds.). Population in History, Essays in Historical Demography. Londres: Edward Arnold: 101-143.

Download reference in RIS | BibTeX

Hankiss, E., Manchin, R., Füstös, L., and Szakolczai, A. (1982). Kényszerpályán? A magyar társadalom értékrendszerének átalakulása 1930-1980 között [On forced track? Changes of the Hungarian value system 1930-1980] Volume 1-2. Budapest: MTA Szociológiai Intézet.

Download reference in RIS | BibTeX

Heuveline, P. and Timberlake, J.M. (2004). Cohabitation and family formation across western nations. Paper presented at the Annual Meeting of the Population Association of America, Minneapolis, Minnesota, 1-3. May, 2003.

Download reference in RIS | BibTeX

Hoem, J.M. (1986). The impact of education on modern family-union formation. European Journal of Population 2(2): 113-133.

Weblink doi:10.1007/BF01796886
Download reference in RIS | BibTeX

Hoem, J.M., Jasilioniene, A., Kostova, D., and Muresan, C. (2007). Traces of the Second Demographic Transition in selected countries in Central and Eastern Europe: union formation as a demographic manifestation. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR Working Paper WP-2007-26).

Weblink http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2007-26.pdf
Download reference in RIS | BibTeX

Ignits, Gy. and Kapitány, B. (2006). A családtámogatások alakulása: célok és eszközök [Development of the family support system: aims and means]. Demográfia XLIX(4): 383-401.

Download reference in RIS | BibTeX

Illyés, Gy. (1933). Pusztulás [Devastation]. (Nyugat, szeptember 1-16, p. 189-205).

Download reference in RIS | BibTeX

Jarvis, S.J. and Micklewright, J. (1995). The targeting of family allowance in Hungary. In: van der Walle, D. and Nead, K. (eds.). Public Spending and the Poor: Theory and Evidence. Baltimore: Joh Hopkins University Press: 294-320.

Download reference in RIS | BibTeX

Kamarás, F. (1996). Európai termékenységi és családvizsgálat [European Family and Fertility Survey]. Budapest: KSH.

Download reference in RIS | BibTeX

Kamarás, F. (1998). Házasságon kívüli szülések [Non-marital childbearing]. In: Molnár-Pongráczné-Kamarás-Hablicsek, S. (ed.). Házasságon kívüli szülések. KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Kutatási Jelentések 61 Budapest: KSH NKI: 55-156.

Download reference in RIS | BibTeX

Kapitány, B. (2008). A „gyed-hatás”. Az 1985 és 1996 közötti családtámogatási rendszer a termékenységre gyakorolt hatása [The ’GYED-effect’. The influence of family allowance system in the period 1985-1996 on fertility]. Demográfia (megjelenés alatt). megjelenőben (forthcomming) .

Download reference in RIS | BibTeX

Kiernan, K. (2000). European perspectives on union formation. In: Waite, L. (ed.). The Ties that Bind. New York: de Gruyter: 40-58.

Download reference in RIS | BibTeX

Kornai, J. (1972). Anti-equilibrium. Budapest: KJK.

Download reference in RIS | BibTeX

Kornai, J. (1980). A hiány [Economics of shortage]. Budapest: KJK.

Download reference in RIS | BibTeX

KSH (1981). 1970. évi népszámlálás. A nők családi állapotának változása és termékenységi adatai születési évjáratonként [ Census 1970. Changing in marital status and fertility data of women by birth cohorts]. Budapest: KSH.

Download reference in RIS | BibTeX

KSH (1989). Termékenységi különbségek, családtervezési szokások, születésszabályozási magatartások 1966-1986 [Fertility differentials, family planning practices, birth control behaviours 1966-1986]. Budapest: KSH.

Download reference in RIS | BibTeX

KSH (1996). Termékenységi adattár 1970-1994 [Fertility database 1970-1994]. Budapest: KSH.

Download reference in RIS | BibTeX

KSH (2000). Terhességmegszakítások [Induced abortions]. Budapest: KSH.

Download reference in RIS | BibTeX

KSH (2001). Család változóban [Families in change]. Budapest: PUBLISHER.

Download reference in RIS | BibTeX

KSH (2006a). Termékenységi adatok r 1995-2005 [Fertility data 1995-2005]. Budapest: KSH.

Download reference in RIS | BibTeX

KSH (2006b). Mikrocenzus. Termékenységi adatok [Microcensus. Fertility data]. Budapest: KSH.

Download reference in RIS | BibTeX

KSH (2007). Terhességmegszakítások 1995-2006 [Induced abortions 1995-2006]. Budapest: KSH.

Download reference in RIS | BibTeX

KSH (2007a). Demográfiai Évkönyv [Demographic Yearbook]. Budapest: KSH.

Download reference in RIS | BibTeX

KSH (2007b). Visszatérés a munkaerőpiacra gyermekvállalás után [Re-entering the labor market after receiving a child]. Budapest: KSH.

Download reference in RIS | BibTeX

KSH (2007c). Foglalkoztatás és kereseti arányok 1998-2005 [Employment and earnings differences 1998-2005]. Budapest: KSH.

Download reference in RIS | BibTeX

Lakatos, J. (2001). Visszatérés a munkaerőpiacra a gyermekgondozási idő után [Reentering the labor market after child care leave]. Statisztikai Szemle 1: 56-63.

Download reference in RIS | BibTeX

Lesthaeghe, R. (1996). The Second Demographic Transition in Western Countries: an interpretation. In: Mason, J. (ed.). Gender and Family. Change in Industrialised Countries. Oxford: Clarendon Press: 17-62.

Download reference in RIS | BibTeX

Lőcsei, P. (1971). Felbomlott házasságú budapestiek [Divorced people living in Budapest]. In: Lőcsei, P. (ed.). Család és házasság a mai magyar társadalomban. Budapest: KJK: 271-310.

Download reference in RIS | BibTeX

Macura, M., Mochizuki, Y., and Garcia, J.L. (2000). Euope’s fertility and partnership: selected developments during the last ten years. Paper presented at the FFS Flagship Conference, Brussels.

Download reference in RIS | BibTeX

Merton, R.K. (1980). Társadalomelmélet és társadalmi struktúra [Social theory and social structure]. Budapest: Gondolat.

Download reference in RIS | BibTeX

Miltényi, K. (1992). Népesedéspolitika és a legújabb változások Magyarországon [Population policy and recent changes in Hungary]. Demográfia 1: 124-130.

Download reference in RIS | BibTeX

Molnár, S. and Pongrácz, T. (1998). Az 1995-ben házasságon kívül szült nők életforma-választásainak vizsgálata [Living arrangements of woman having a non-marital child-birth in 1995]. In: Molnár, S., Pongrácz, T., Kamarás, F., and Hablicsek, L. (eds.). Házasságon kívüli szülések. Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási Jelentések 61: 55-156.

Download reference in RIS | BibTeX

Možný, I. (1997). The future of the family with reference to East Central European countries. In: Vaskovics, L. (ed.). Familienleitbilder und Familienrealitäten. Opladen: Leske+Budrich: 395-403.

Download reference in RIS | BibTeX

Philipov, D., Spéder, Z., and Billari, F.C. (2006). Soon, later, or ever? The impact of anomie and social capital on fertility intentions in Bulgaria (2002) and Hungary (2001). Population Studies 60(3): 289-308.

Weblink doi:10.1080/00324720600896080
Download reference in RIS | BibTeX

Pongrácz, T. (2001). A család és a munka szerepe a nők életében [Family and work in the life of the women]. In: Pongrácz, T. and Tózh, I. Gy. (eds.). Szerepváltozások 2001. Budapest: TÁRKI-Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviselti Titkársága: 30-45.

Download reference in RIS | BibTeX

Pongrácz, T. and Molnár, S. (eds.) (1976). Népesedési kérdésekkel kapcsolatos közvélemény-kutatás [Opinion pools on population related issues]. Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet Közleményei, 43. szám. P.199.

Download reference in RIS | BibTeX

Sobotka, T., Zeman, K., and Kantorova, V. (2003). Demographic shifts in the Czech Republik after 1989: a Second Demographic Transition view. European Journal of Population 19(3): 249-277.

Weblink doi:10.1023/A:1024913321935
Download reference in RIS | BibTeX

Somlai, P. (1997). Die Familie in mittel- und osteuropäische Ländern. In: Vaskovics, L. (ed.). Familienleitbilder und Familienrealitäten. Opladen: Leske+Budrich: 68-79.

Download reference in RIS | BibTeX

Spéder, Zs. (2001). Életünk fordulópontjai. Az NKI társadalmi-demográfiai panelfelvétele kutatási koncepciója és a kérdőívének vázlatos ismertetése, [The turning points of the life course - a presentation of the research concept and questionnaire of the NKI socio-demographic panel survey.]. Demográfia 44(3-4): 305-320.

Weblink http://www.dpa.demografia.hu
Download reference in RIS | BibTeX

Spéder, Zs. (2002). Fertility and Structural Change in Hungary. Labour Market Status and Education Level of Childbearing Mothers at the time of Declining Fertility Rates in the 1990s. Budapest: Demographic Research Institute (Working Papers on Population, Family and Welfare No. 4).

Weblink http://www.demografia.hu/WorkingP/wp4.pdf
Download reference in RIS | BibTeX

Spéder, Zs. (2004). Gyermekvállalás házasságon kívül - egy terjedő magatartásminta összetevői [Non-marital Childbearing - components of a diffusing behaviour]. Századvég 1: 83-100.

Download reference in RIS | BibTeX

Spéder, Zs. (2005). The rise of cohabitation as first union and some neglected factors of recent demographic developments in Hungary. Demográfia, English Edition XLVIII: 77-103.

Download reference in RIS | BibTeX

Spéder, Zs. (2006). Rudiments of recent fertility decline in Hungary: postponement, educational differences, and outcomes of changing partnership forms. Demographic Research 15(8): 253-284.

Weblink http://wwww.demographic-research.org/Volumes/Vol15/8/
Download reference in RIS | BibTeX

Spéder, Zs., Elekes, Zs., Harcsa, I., and Róbert, P. (2002). The outlines of the transformation in Hungary. In: Adamski, W., Manochin, P., and Zapf, W. (eds.). Structural Change and Modernisation in Post-Socialist Societies. Hamburg: Kraemer: 79-153.

Download reference in RIS | BibTeX

Spéder, Zs. and Kapitány, B. (2007a). Becoming a Parent in a Post-Communist Society: an Analysis of Ideational Factors. Paper presented at the PAA Annual Meeting Session 96: Ideational Factors in Fertility Behavior and Change, New York.

Download reference in RIS | BibTeX

Spéder, Zs. and Kapitány, B. (2007b). Gyermekek: vágyak és tények. [Childeren: intentions and facts]. Életünk fordulópontja Műhelytanulmányok 8 (Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet).

Download reference in RIS | BibTeX

Szelényi, I. and Ladányi, J. (2006). Patterns of Exclusion: Constructing Gypsy Ethnicity and the Making of an Underclass in Transitional Societies of Europe. New York: Columbia University Press.

Download reference in RIS | BibTeX

Tárkányi, Á. (2001). A családdal kapcsolatos jogszabályok Magyarországon 1980-1998. [Legal regulation of family issues in Hungary 1980-1998]. Budapest: NKI Kutatási jelentések 67.

Download reference in RIS | BibTeX

UN (1999). Fertility and family surveys in countries of the ECE region. Standard country report. Hungary: United Nations New York and Geneva.

Download reference in RIS | BibTeX

Villeneuve-Gokalp, C. (1991). From marriage to informal union: recent changes in the behaviour of French couples. Population: an English Selection 3: 81-111.

Download reference in RIS | BibTeX

Zsille, Z. (1993 [1980]). Fekete ökonómia [Black economy]. In: Spéder, Zs. and A., Vál. (eds.). mindennapi élet ökonómiája. Budapest: KJK: 217-234.

Download reference in RIS | BibTeX