Volume 19 - Article 21 | Pages 743–794

The Netherlands: Childbearing within the context of a "Poldermodel" society

By Tineke Fokkema, Helga de Valk, Joop de Beer, Coen van Duin

Print this page  

 

References

Alders, M. and De Graaf, A. (2001). Kinderwens en huwelijk. In: Garssen, J., de Beer, J., Cuyvers, P., and de Jong, A. (eds.). Samenleven: nieuwe feiten over relaties en gezinnen. Voorburg: Centraal Bureau voor de Statistiek: 55-72.

Download reference in RIS | BibTeX

Alders, M., Latten, J., Pool, M., and Esveldt, I. (2003). Het spitsuurgezin. In: van Nimwegen, N. and Esveldt, I. (eds.). Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2003. Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken. Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI Report 65): 105-134.

Download reference in RIS | BibTeX

Arnolds, H.T., van Lunsen, H.W., and Louwen, F. (2000). Het gebruik van anticonceptiemiddelen in Nederland. GfK Nederland/Organon Nederland.

Download reference in RIS | BibTeX

Axinn, W.G. and Barber, J.S. (1997). Living arrangements and family formation attitudes during young adulthood. Journal of Marriage and the Family 59(3): 595-611.

Weblink doi:10.2307/353948
Download reference in RIS | BibTeX

Becker, G.S. (1981). A Treatise on the Family. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Download reference in RIS | BibTeX

Beerthuizen, R.J.C.M. (2003). Anticonceptie op maat: Van puberteit tot overgang. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Download reference in RIS | BibTeX

Beets, G. (2004). De timing van het eerste kind: een overzicht. Bevolking en gezin 33(1): 115-142.

Download reference in RIS | BibTeX

Beets, G., Dourleijn, D., Liefbroer, A., and Henkens, K. (2001). De timing van het eerste kind in Nederland en Europa. The Hague: NIDI (Report 59).

Download reference in RIS | BibTeX

Brines, J. and Joyner, K. (1999). The ties that bind: principles of cohesion in cohabitation and marriage. American Sociological Review 64(3): 333-355.

Weblink doi:10.2307/2657490
Download reference in RIS | BibTeX

Buber, I. and Prskawetz, A. (2000). Fertility in second unions in Austria: findings from the Austrian FFS. Demographic Research 3(2).

Weblink doi:10.4054/DemRes.2000.3.2
Download reference in RIS | BibTeX

CBS (2005). Onderwijs en maatschappelijke omgeving. In: CBS (ed.). Jaarboek onderwijs in cijfers 2006. Voorburg/Heerlen: CBS: 85-124.

Download reference in RIS | BibTeX

Coleman, D. and Garssen, J. (2003). The Netherlands: paradigm or exception in Western Europe’s demography? Demographic Research 7(12): 433-468.

Weblink doi:10.4054/DemRes.2002.7.12
Download reference in RIS | BibTeX

Coleman, D.A. (1994). Trends in fertility and intermarriage among immigrant populations in Western Europe as measures of integration. Journal of Biosocial Science 26(1): 107-136.

Weblink doi:10.1017/S0021932000021106
Download reference in RIS | BibTeX

Corpeleijn, A.W.F., Linden, G.J.H., Siermann, C.J.L., and Veenstra, C.J. (1998). De omvang van armoede. In: Sociaal en Cultureel Planbureau and Centraal Bureau voor de Statistiek. Armoedemonitor 1998. Den Haag: Elsevier bedrijfsinformatie: 11-32.

Download reference in RIS | BibTeX

Council of Europe (2006). Recent demographic developments in Europe 2005. Strasbourg: Council of Europe.

Download reference in RIS | BibTeX

De Feijter, H. (1991). Voorlopers bij demografische veranderingen. The Hague: NIDI (Report 22).

Download reference in RIS | BibTeX

De Graaf, A. (1998). Geboortenregeling 1998. Maandstatistiek van de Bevolking 12: 25-29.

Download reference in RIS | BibTeX

De Graaf, A. and Loozen, S. (2004). Bijna 400 duizend personen kiezen voor een lat-relatie. Maandstatistiek van de Bevolking 18: 60-63.

Download reference in RIS | BibTeX

De Jong, A. (1999). Trouwen en scheiden: Lichte restauratie op komst. Maandstatistiek van de Bevolking June: 8-16.

Download reference in RIS | BibTeX

De Valk, H. and Liefbroer, A.C. (2007). Timing preferences for women’s family-life transitions: intergenerational transmission among migrants and Dutch. Journal of Marriage and Family 69(1): 190-206.

Weblink doi:10.1111/j.1741-3737.2006.00353.x
Download reference in RIS | BibTeX

De Valk, H., Liefbroer, A.C., Esveldt, I., and Henkens, K. (2004). Family formation and cultural integration among migrants in the Netherlands. Genus 55: 9-36.

Download reference in RIS | BibTeX

Den Dulk, L. (2001). Work-Family Arrangements in Organisations: a Cross-National Study in the Netherlands, Italy, the United Kingdom and Sweden. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Download reference in RIS | BibTeX

Dorbritz, J., Höhn, C., and Naderi, R. (2005). The Demographic Future of Europe - Facts, Figure, Policies: Results of the Population Policy Acceptance Study (PPAS). Stuttgart/Wiesbaden: Robert Bosch Foundation/Federal Institute for Population Research.

Download reference in RIS | BibTeX

Esveldt, I., Beets, G., Henkens, K., Liefbroer, A.C., and Moors, H. (2001). Meningen en Opvattingen van de bevolking over Aspecten van het Bevolkingsvraagstuk, 1983 - 2000. The Hague: Netherlands Interdisciplinairy Demographic Institute (NIDI) (NIDI Report 62).

Download reference in RIS | BibTeX

Fokkema, C.M. and Esveldt, I. (2006). Work Package 7: Child-Friendly Policies. Wiesbaden: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (Report 7).

Download reference in RIS | BibTeX

Fokkema, T. and Liefbroer, A.C. (2004). Employment and divorce among Dutch women born between 1903 and 1937. The History of the Family 9(4): 425-442.

Weblink doi:10.1016/j.hisfam.2004.01.014
Download reference in RIS | BibTeX

Garssen, J. (2005). Teenage birth rate dwindling further. CBS-Webmagazine June 20.

Download reference in RIS | BibTeX

Garssen, J. (2006). Fewer teenage mothers with a foreign background. CBS-Webmagazine September 4.

Download reference in RIS | BibTeX

Garssen, J., De Beer, J., Cuyvers, P., and De Jong, A. (2001). Samenleven: Nieuwe feiten over relaties en gezinnen. Voorburg: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Download reference in RIS | BibTeX

Garssen, J. and Nicolaas, H. (2006). Recente trends in de vruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen. Bevolkingstrends 54(1): 15-31.

Download reference in RIS | BibTeX

Garssen, J. and Van Duin, C. (2006). Bevolkingsprognose 2006-2050: Belangrijke uitkomsten. Bevolkingstrends 54(4): 85-92.

Download reference in RIS | BibTeX

Gauthier, A.H. (1998). Support for child allowances and parental leave. In: Palomba, R. and Moors, H. (eds.). Population, Family and Welfare: A Comparative Survey of European Attitudes, Volume 2. Oxford: Clarendon Press: 218-241.

Download reference in RIS | BibTeX

Gilsing, R. (2007). Liefst zoals thuis: Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang. The Hague: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Download reference in RIS | BibTeX

Government of the Netherlands (1999). National Report submitted by the Government of the Netherlands to the Regional Population Conference, Budapest December 1998. In: UN ECE (ed.). Population in Europe and North America on the eve of the Millennium: Dynamics and Policy Responses. Geneva: United Nations Economic Commission for Europe: 131-136.

Download reference in RIS | BibTeX

Jefferies, J., Berrington, A., and Diamond, I. (2000). Childbearing following marital disruption in Britain. European Journal of Population 16(3): 193-210.

Weblink doi:10.1023/A:1026529300659
Download reference in RIS | BibTeX

Kalmijn, M. and Gelissen, J. (2002). Kinderen krijgen in tweede huwelijken: Bevindingen op basis van Nederlandse levensloopgegevens. Bevolking en Gezin 31(1): 51-77.

Download reference in RIS | BibTeX

Keuzenkamp, S. and Oudhof, K. (2000). Emancipatiemonitor. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP publicatie 2000-5).

Download reference in RIS | BibTeX

Kontula, O. and Miettinen, A. (2005). Synthesis Report on Demographic Behaviour, Existing Population Related Policies and Expectations Men and Women have Concerning the State. Helsinki: The Population Research Institute/The Family Federation of Finland (Working Papers E 19/2005).

Download reference in RIS | BibTeX

Lesthaeghe, R. and Neels, K. (2002). From the first to the second demographic transition: an interpretation of the spatial continuity of demographic innovation in France, Belgium and Switzerland. European Journal of Population 18(4): 325-360.

Weblink doi:10.1023/A:1021125800070
Download reference in RIS | BibTeX

Lesthaeghe, R. and Surkyn, J. (1988). Cultural dynamics and economic theories of fertility change. Population and Development Review 25(2): 211-228.

Weblink doi:10.1111/j.1728-4457.1999.00211.x
Download reference in RIS | BibTeX

Lesthaeghe, R. and van de Kaa, D.J. (1986). Twee demografische transities? In: van de Kaa, D.J. and Lesthaeghe, R. (eds.). Bevolking: Groei en krimp. Deventer: Van Loghum Slaterus: 9-24.

Download reference in RIS | BibTeX

Liefbroer, A.C. (1999). From youth to adulthood: understanding changing patterns of family formation from a life course perspective. In: van Wissen, L.J.G. and Dykstra, P.A. (eds.). Population Issues. An Interdisciplinary Focus. New York/London: Kluwer Academic/Plenum Publishers: 53-86.

Download reference in RIS | BibTeX

Liefbroer, A.C. (2005). The impact of perceived costs and rewards of childbearing on entry into parenthood: evidence from a panel study. European Journal of Population 21(4): 367-391.

Weblink doi:10.1007/s10680-005-2610-y
Download reference in RIS | BibTeX

Liefbroer, A.C. and Corijn, M. (1999). Who, what, where and when? Specifying the impact of educational attainment and labour force participation on family formation. European Journal of Population 15(1): 45-75.

Weblink doi:10.1023/A:1006137104191
Download reference in RIS | BibTeX

Liefbroer, A.C. and Dykstra, P. (2000). Levenslopen in verandering: een studie naar ontwikkelingen in de levenslopen van Nederlanders geboren tussen 1900 en 1970. Den Haag: Sdu Uitgevers (WRR Voorstudies en achtergronden, V107).

Download reference in RIS | BibTeX

Lillard, L.A., Brien, M.J., and Waite, L.J. (1995). Premarital cohabitation and subsequent marital dissolution: a matter of self selection? Demography 32(3): 437-457.

Weblink doi:10.2307/2061690
Download reference in RIS | BibTeX

Lodewijckx, E., Page, H., and Schoenmaekers, R. (1997). Turkse en Marokkaanse gezinnen in verandering: De nuptialiteits- en vruchtbaarheidstransities. In: Lesthaeghe, R. (ed.). Diversiteit in sociale verandering: Turkse en Marokkaanse vrouwen in België. Brussel: VUB Press: 105-137.

Download reference in RIS | BibTeX

OECD (2001). Employment Outlook 2001. Paris: Organisation of Economic Co-operation and Development.

Download reference in RIS | BibTeX

Poortman, A.R. (2002). Socioeconomic Causes and Consequences of Divorce. [Dissertation]. Utrecht University.

Download reference in RIS | BibTeX

Portegijs, W., Hermans, B., and Lalta, V. (2006). Emancipatiemonitor 2006: Veranderingen in de leefsituatie en levensloop. The Hague: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Download reference in RIS | BibTeX

SCP (1986). Sociaal en Cultureel Rapport 1986. The Hague: Staatsuitgeverij.

Download reference in RIS | BibTeX

Sobotka, T. (2004). Postponement of Childbearing and Low Fertility in Europe. Amsterdam: Dutch University Press.

Download reference in RIS | BibTeX

Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk (1977). Bevolking en Welzijn in Nederland. The Hague: Staatsuitgeverij.

Download reference in RIS | BibTeX

Toulemon, L. (1997). The fertility of step-families: The impact of childbearing before the current union. Paper presented at the Population Association of America, Annual Meeting, Washington D.C., March 27-29.

Download reference in RIS | BibTeX

Trussell, J., Rodriquez, G., and Vaughan, B. (1992). Union dissolution in Sweden. In: Trussell, J., Hankinson, R., and Tilton, J. (eds.). Demographic Applications of Event History Analysis. Oxford: Clarendon Press: 38-60.

Download reference in RIS | BibTeX

Tweede Kamer der Staten Generaal (1983). Bevolkingsvraagstuk. The Hague (T. K. 1982-1983, 15552, no. 2).

Download reference in RIS | BibTeX

United Nations (1998). National Population Policies. New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

Download reference in RIS | BibTeX

United Nations (2001). Results of the Eight United Nations Inquiry among Governments on Population and Development. New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs.

Download reference in RIS | BibTeX

Van de Kaa, D.J. (1987). Europe’s second demographic transition. Population Bulletin 42(1): 1-59 (Washington DC: Population Reference Bureau, Inc).

Download reference in RIS | BibTeX

Van de Kaa, D.J. (1994). The second demographic transition revisited: theories and expectations. In: Beets, G., van den Brekel, H., Cliquet, R., Dooghe, G., and de Jong Gierveld, J. (eds.). Population and Family in the Low Countries 1993: Late fertility and Other Current Issues. Lisse: Swets en Zeitlinger: 81-126 (NIDI/CBGS Publication, No. 30).

Download reference in RIS | BibTeX

Van den Akker, P.A.M. (1984). Verzorgingsstaat, sociale zekerheid en primaire relaties. Een literatuurstudie naar de werking van de Algemene Bijstandswet als materiële randvoorwaarde tot echtscheiding. Tilburg: IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke hogeschool Tilburg.

Download reference in RIS | BibTeX

Van Hoorn, W. (2001). Weg van moeders pappot. In: Garssen, J., de Beer, J., Cuyvers, P., and de Jong, A. (eds.). Samenleven: nieuwe feiten over relaties en gezinnen. Voorburg: Centraal Bureau voor de Statistiek: 17-28.

Download reference in RIS | BibTeX

Van Leusden, H. (2001). Nederlandse Antillen lopen leeg: Volkstelling brengt emigratie en vegrijzing in beeld. Demos 17: 65-67.

Download reference in RIS | BibTeX

Van Poppel, F. and De Beer, J. (1993). Measuring the effect of changing legislation on the frequency of divorce: the Netherlands, 1830-1990. Demography 30(3): 425-441.

Weblink doi:10.2307/2061649
Download reference in RIS | BibTeX

Vikat, A., Thomson, E., and Hoem, J.M. (1999). Stepfamily fertility in contemporary Sweden: the impact of childbearing before the current union. Population Studies 53(2): 211-225.

Weblink doi:10.1080/00324720308082
Download reference in RIS | BibTeX

Vogels, R. (2005). Onderwijs. In: SCP (ed.). De sociale staat van Nederland 2005. Den Haag: SCP: 46-76.

Download reference in RIS | BibTeX