Jordi Gumà-Lao

Contact

Centre d'Estudis Demogràfics (CED)

jguma@ced.uab.cat

Articles by Jordi Gumà-Lao

Articles in PubMed
Articles in Google Scholar